Και οι σκύλοι περνούν δύσκολη εφηβεία.

Και οι σκύλοι περνούν δύσκολη εφηβεία.